• Πλύσιμο ατομικού ρουχισμού και ιματισμού δωματίου
  • Καθημερινός καθαρισμός δωματίου και τακτική συντήρησή του
  • Προσωπική φροντίδα υγιεινής για τους έχοντες ανάγκη
  • Πυρανίχνευση σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους
  • Ενδοεπικοινωνία με τηλέφωνα σε όλους χώρους και κουδούνια σε όλα τα δωμάτια και τα μπάνια
  • 24ωρη υπηρεσία security για την ασφάλεια του διαμένοντων
  • Αυτόματη πυρόσβεση με σύστημα καταιονισμού (sprinkles)
  • Χειροκίνητο σύστημα πυρόσβεσης (δυο πυροσβετικές φωλιές ανά όροφο)
  • Εφεδρική γεννήτρια 400ΚW
  • Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια είναι διαμορφωμένα για τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα

member of 
xenotel