• Φυσικοθεραπευτήριο 80 τμ2 με σύγχρονο εξοπλισμό, κοινόχρηστους χώρους αλλά και ατομικές καμπίνες θεραπείας
  • Προγράμματα φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας και αποκατάστασης σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους Φυσικοθεραπευτές

Copyright © 2014. All Rights Reserved.