• Ιατρική υποστήριξη Παθολόγου / Νευρολόγου και συνεργατών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων
  • 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό
  • Τμήμα μακροχρόνιας / βραχυχρόνιας αποθεραπείας (από χειρουργικές επεμβάσεις, κατάγματα, κλπ)
  • Ιατρικές εξετάσεις σε σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο
  • Επίβλεψη φαρμακευτικής αγωγής

member of 
xenotel